Claudia Vlaar

Jack gaf niet alleen veel voorbeelden van toepassingen van data en AI maar bracht ook de ethische kanten van het gebruik van data en AI onder de aandacht. Jack gaf een inspirerende kijk in de toekomst (gebaseerd op de kennis waar wij vandaan komen) maar was tegelijkertijd nuchter en realistisch: een perfecte combinatie.

Claudia Vlaar

Jack did not only bring a wide range of examples of the possibilities of data and AI but also awareness on the ethical aspects. Jack gave an inspiring view of the future (based on knowledge from where we’re coming) while keeping both feet on the ground: a perfect combination.