Yannick Malta/ Wouter Hollander

Jack was een keynote speaker op ons virtuele klanten-evenement. Zijn inspirerende presentatie en zijn grondige kennis van AI ethiek hebben onze klanten er van bewust gemaakt dat dit een belangrijk thema is. Jack’s interactieve manier van presenteren gaf ons veel nieuwe kennis die op een gestructureerde manier werd gebracht. We gaan hem zeker nog eens als spreker uitnodigen bij een toekomstig evenement

Yannick Malta/ Wouter Hollander

Jack has been the key-note speaker at our virtual customer event. His inspiring speech and in-depth knowledge of AI ethics has made our customers aware of the importance of this theme. Jack’s speech kept you engaged and provided new knowledge in a structured way. We would definitely invite Jack again for future events.